TR | EN 

Faaliyet Alanlarımız

Restorasyon İşleri:

Restorasyon işleri; başta kültür varlığı olarak tescilli olanlar olmak üzere eski eserlerin projelendirme ve uygulama işlerini kapsamaktadır.


Eski eserlerin projelendirmesi, yapının mevcut durumunun çizim, fotoğraflar ve resmi evraklarla belgelenmesi (Rölöve), yapının (mevcut ya da yerinde olmayan) özgün ve önem arz eden dönemlerdeki halinin tarihi fotoğraf, harita, evrak ve yapının ait olduğu dönemin mimari özellikleri dikkate alınarak çizilmesi (Restitüsyon) ve yapılacak uygulamayı tanımlayan, ilgili mevzuat ve kullanıcı gereksinimleriyle çağdaş restorasyon ilkelerine uygun olarak çizimlerin (Restorasyon projesi) hazırlanmasını kapsar.


Tarihi olmayan yapılarda da, gerek güçlendirme gerekse iç mimari düzenleme ihtiyaçları sebebiyle rölöve çalışmaları da büromuzun önemli bir çalışma alanıdır.


Hazırlanan projelere uygun şekilde koruma, yenileme, rekonstrüksiyon gibi uygulamaların yapılması da uygulama işleri dahilindedir. Uygulama kendi içinde mimari denetim, yapım yönetimi, yapım yükleniciliği gibi farklı görev tanımları içinde yapılabilir.


Lazer Tarama İşleri:

Rölöve ölçümleri için günümüzde kullanılan en ileri teknoloji olan lazer tarama ile rölövesi alınacak yapı lazer ışınları ile 3 boyutlu olarak taranır. Ortaya çıkan model üzerinden 2 boyutlu çizim için gerekli kesitler ve görünüşler alınarak geometrik doğruluğu milimetre düzeyinde olan ve son derece hızlı sonuçlar elde edilebilmektedir. Dekoratif ve 2 boyutta tanımlanması yeterli olamayan objeler doğrudan 3 boyutlu model üzerinden çalışılabilmektedir. 3 boyutlu yazıcıların önümüzde yıllarda yapı malzemeleri üretebilecek hale gelmesiyle, yapı öğelerinin tarama sonuçları üzerinden projelendirilip kalıplarının ya da kendilerinin üretilmesi de gündeme gelecektir.


Total Station İşleri:

Rölövelerin doğru geometriye oturması için kullanılan total station ile istenilen noktaların 3 boyutlu koordinatları alınabilmektedir. 3 boyutlu taramaya göre kısıtlı sayıda nokta alınabilmesine karşın total station ile daha uzun mesafelerin ölçümü yapılabilmektedir. Kullanılan nirengi noktaları (poligonlar) ile de farklı zamanlarda ölçüm yapılabilmektedir. Lazer tarama için de en iyi sonuçlar, total station ile alınan jeoreferansların tarama sonuçlarıyla birleştirilmesiyle alınmaktadır.